รับสร้างบ้านด้วยโฟมซีเมนต์ ป้องกันภัยธรรมชาติ

รับสร้างบ้านด้วยโฟมซีเมนต์ ป้องกันภัยธรรมชาติ

รับสร้างบ้านด้วยโฟมซีเมนต์ ป้องกันภัยธรรมชาติ

            นัวตกรรมรับสร้างบ้าน หรือที่อยู่อาศัยในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยโฟมซีเมนต์ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งทุกวันนี้เกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่น แผ่นดินไหว คลื่นสึนามิ พายุ ที่หลาย ๆ พื้นที่ทั่วโลกต้องเผชิญ

นวัตกรรมการก่อสร้าง เพื่อการรับสร้างบ้าน ที่สามารถทนต่อภัยพิบัติทางธรมมชาติได้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ควรพัฒนา เพื่อรองรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้อยู่อาศัยให้ได้มากที่สุด ซึ่ง “โฟมซีเมนต์” ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรม ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้ที่พักอาศัย ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดังต่อไปนี้

1.นวัตกรรมรับสร้างบ้าน ด้วยโฟมซีเมนต์ รูปแบบแรก

การรับสร้างบ้านด้วยโฟมซีเมนต์ รูปแบบที่ 1 จะมีวิธีการก่อสร้าง ด้วยการใช้เม็ดโฟมเคมี มาผสมเข้ากับปูนซีเมนต์ ซึ่งข้อดีการก่อสร้างด้วยวิธีนี้ จะทำให้ได้บ้านที่มีความแข็งแรง หากเทียบเท่ากับการก่อสร้างด้วยวัสดุที่มีในปัจจุบัน อีกทั้งยังทำให้บ้านเย็นขึ้น และป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดี

นอกจากนี้ การรับสร้างบ้านด้วยโฟมซีเมนต์ รูปแบบที่ 1 ยังมีข้อดีอีกอย่างคือ สามารถรองรับน้ำหนักวัสดุตกแต่งประเภทต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น การแขวนรูปภาพ หรืออุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ เนื่องจากลักษณะของการก่อสร้าง คือการผสมเม็ดโฟมเคมีเข้ากับปูนซีเมนต์แล้วอัดเข้ากับแม่พิมพ์ตั้งแต่พื้นจนถึงหลังคา ซึ่งทำให้เกิดความแข็งแรง

2.นวัตกรรมรับสร้างบ้าน ด้วยโฟมซีเมนต์ รูปแบบที่สอง

การรับสร้างบ้านด้วยโฟมซีเมนต์ รูปแบบที่ 2 มีวิธีการก่อสร้างโดยใช้แผ่นโฟม eps มาเป็นผนังแทนอิฐ แล้วฉาบด้วยซีเมนต์ ในส่วนโครงสร้างที่เป็นเหล็กอีกที ทำให้ได้บ้านที่เย็นสบายและเบา อีกทั้งยังมีขั้นต้อนการก่อสร้างที่รวดเร็ว

ลักษณะของการรับสร้างบ้านด้วยโฟมซีเมนต์ รูปแบบที่ 2 จะเป็นการสร้างบ้าน โดยการขึ้นครงเหล็กทั้งหลังก่อน จากนั้นนำโฟม eps มาประกอบเป็นผนัง เสริมด้วยเหล็ก 6 ml. ทาเคลือบ eps ด้วยเคมีชนิดพิเศษแล้วฉาบทับด้วยซีเมนต์อีกที

อย่างไรก็ตาม การรับสร้างบ้านแบบนี้ ไม่สามารถรองรับน้ำหนักมาก ๆ จากการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งด้วยการแขวนได้ ดังนั้น หากต้องการแขวนอุปกรณ์ตกแต่งที่มีน้ำหนักมาก ควรเสริมเหล็กในตำแหน่งที่ต้องการแขวนและต้องทำตั้งแต่ขั้นตอนแรก ในการขึ้นโคงเหล็กก่อนเสมอ