เทคนิคสำคัญ ก่อนตั้งราคาขายที่ดินไม่ให้ขาดทุน

เทคนิคสำคัญ ก่อนตั้งราคาขายที่ดินไม่ให้ขาดทุน

เทคนิคสำคัญ ก่อนตั้งราคาขายที่ดินไม่ให้ขาดทุน

            สำหรับผู้มีความต้องการขายที่ดิน ที่อยู่ในความครอบครองของตนเอง ควรคำนึงถึงเรื่องสัญญาการซื้อขายหรือเรื่องการเสียภาษีและค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อผู้ขาย นอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลายปัจจัย ที่จะทำให้การซื้อง่ายขายคล่อง และไม่ขาดทุน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตั้ง “ราคา” เพราะการขายที่ดินก็ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทหนึ่ง ที่ควรให้ความสนใจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ข้อควรรู้ในการตั้งราคาขาย ทั้งหมดนี้ จะทำให้ขายได้ในราคาที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง

ก่อนขายที่ดิน ต้องหาข้อมูลเบื้องต้นจากราคาประเมิน

สำหรับวิธีนี้ เมื่อทราบราคาแล้วไม่คานั้นมาตั้งเป็นราคาขายที่ดิน เนื่องจากมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มาเกี่ยวข้องอีก เพราะราคาประเมินนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นให้ทราบได้ถึงราคาที่ดินในระดดับหนึ่งเท่านั้น โดยจะแบ่งราคาประเมินออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

1.ราคาประเมินราชการ จากกรมธนารักษ์ : ส่วนมากราคาขายที่ดินจะประเมินขั้นต้น ราคาอาจจะต่ำกว่าราคาที่มีการซื้อขายจริงตามท้องตลาดได้ ซึ่งทางทางกรมธนารักษ์จะทำการประเมินราคาที่ดินทุก ๆ 4 ปี

2.ราคาประเมินจากองค์กรอิสระหรือสถาบันทางการเงิน : จะประเมินโดยองค์กรอิสระ ที่คิดคำนวณจากราคาตลาดเป็นหลัก แต่นำข้อมูลที่ได้จากกรมธนารักษ์มาใช้ด้วย ซึ่งราคาที่ได้มักจะเป็นราคาในตลาด  การประเมินตรงนี้ถือเป็นการประเมินราคาที่สะท้อนมูลค่าที่ดินได้มากกว่าตัวเลขจากกรมธนารักษ์

ก่อนตั้งราคาขายที่ดิน ต้องตรวจดูศักยภาพทำเลที่ตั้ง

ปัจจัยสำคัญของการขายที่ดินคือ “ทำเลและที่ตั้ง” เพราะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินแปลงนั้น ๆ ได้ หากที่ดินดังกล่าว ตั้งอยู่ใน Prime zone ศูนย์กลางธุรกิจต่าง ๆ  (CBD) หรือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว จะส่งผลให้ราคาที่ดินขึ้นสูงตามไปด้วย จนสามารถมองข้ามการประเมินราคาจากกรมธนารักษ์ได้เลย อีกทั้งยังเลือกดูข้อมูลจากราคาในตลาด แล้วนำมาบวกลบกับข้อดีข้อเสียของที่ดินออกมาเป็นราคาได้ในทันที ซึ่งข้อมูลดังต่อไปนี้ สามารถตอบโจทย์ผู้ซื้อได้ ว่าที่ดินนั้น สามารถซื้อไปทำธุรกิจระยะยาวได้เป็นที่แน่นอน ทั้งการปล่อยเช่าและเปิดกิจการส่วนตัว

ข้อกฎหมายและสิทธิการถือครอง ส่วนสำคัญของการขายที่ดิน ไม่ควรมองข้าม

สิ่งสำคัญอีกประการที่ส่งผลต่อการกำหนดราคาขายที่ดิน นั่นคือ ข้อกฎหมายต่าง ๆ รวมไปถึงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงของผังเมืองด้วย ได้แก่ พ.ร.บ. ผังเมือง, พ.ร.บ.ควบคุมความสูงของอาคาร, รวมถึงประกาศต่าง ๆ ที่ออกโดยกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองและอสังหาริมทรัพย์ สำหรับข้อจำกัดเหล่านี้ เปรียบได้กับการบังคับ ทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามประสงค์อย่างเต็มที่ ราคาจึงเปลี่ยนแปลงไปตามความยืดหยุ่นของข้อกฎหมาย