ตาชั่งดิจิตอลและเมนูแสดงผล

ตาชั่งดิจิตอลและเมนูแสดงผล

สำหรับตาชั่งดิจิตอลที่หลายคนใช้งานกันอยู่เป็นประจำ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการใช้งานสำหรับจุดประสงค์เพื่อการชั่งสิ่งของ การชั่งของแข็ง การชั่งของเหลว การชั่งอาหาร การชั่งของใช้ การชั่งกระเป๋า หรือการใช้งานเพื่อจุดประสงค์อื่นใดก็ตาม แต่คุณยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานและเมนูแสดงผลของตาชั่งตัวโปรดที่คุณใช้งานอยู่เป็นประจำทุกวัน วันนี้เราจึงมาเพื่อคลายความสงสัยและเผื่อเป็นประโยชน์เพิ่มเติมให้คุณสามารถใช้งานเครื่องชั่งได้อย่างครบครันมากขึ้น ความสามารถของตาชั่งดิจิตอล เมนู Readability เป็นการแสดงค่าความละเอียดของเครื่องชั่ง เมนู Weighing Capacity เป็นการแสดงผลเกี่ยวกับปริมาณน้ำหนักที่ตาชั่งจะสามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุด หรือ maximum เท่าที่จะสามารถรับน้ำหนักได้ Repeatability เป็นค่าของความแตกต่างที่แสดงผลระหว่างค่ามากที่สุดและค่าน้อยที่สุดของรายการที่ถูกระบุคำสั่งซ้ำๆ กันมากกว่า 6 ครั้งขึ้นไป Reproducibility เป็นค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการชั่งซ้ำอย่างอย่างน้อย 10 ครั้ง เมนู Linearity แสดงค่าความแตกต่างของค่าที่สามารถอ่านได้จากตาชั่งดิจิตอลกับปริมาณน้ำหนักจริงที่วางอยู่บนเครื่องชั่ง Sensitivity drift แสดงค่าของความคลาดเคลื่อนที่สามารถอ่านได้จากเครื่องชั่ง ซึ่งจะมีผลหากตาชั่งดิจิตอลมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปจากอุณหภูมิที่ปรับตั้งค่าไว้ เมนู Tare Range เป็นการแสดงช่วงของน้ำหนัก ซึ่งส่วนนี้เราสามารถปรับค่าเครื่องชั่งให้เป็น ศูนย์ (0) ได้ Response Time แสดงระยะเวลาเพื่อคำนวณและแสดงผลการชั่งของตาชั่งดิจิตอลทันทีหรือหลังจากวางสิ่งของบนเครื่องชั่งเรียบร้อยแล้ว เมนู Allowable Operating Temperature แสดงช่วงของอุณหภูมิโดยกำหนดตามลักษณะที่เราต้องการและตาชั่งดิจิตอลสามารถใช้งานได้   อะไรทำให้ตาชั่งดิจิตอลชํารุดก่อนเวลา

countinue reading