เครื่องปั่นไฟ กระบวนการผลิตไฟฟ้า การบำรุงรักษา และข้อควรระวัง

เครื่องปั่นไฟ กระบวนการผลิตไฟฟ้า การบำรุงรักษา และข้อควรระวัง

เครื่องปั่นไฟ กระบวนการผลิตไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ มีความสามารถในการเปลี่ยนจากพลังงานกลให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งการผลิตไฟฟ้านั้น ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ด้วยกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการเคลื่อนที่ของขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็กจนทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมา ซึ่งประกอบไปด้วยฟิลด์และอาเมเจอร์โดยมีขั้นตอนในการทำงานคืออาเมเจอร์จะทำการเคลื่อนที่ไปรอบๆและฟิลด์จะต้องอยู่นิ่ง ปัจจุบันนี้การผลิตไฟฟ้าถูกนำมาวิเคราะห์และพัฒนาเพื่อให้สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้หลายวิธี แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังคงนิยมวิธีการทำงานแบบเดิมๆที่เรียกกันว่ากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ซึ่งเกิดจากการเพิ่มและลดความเข้มของสนามแม่เหล็กของขดลวดจนเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าและเครื่องปั่นไฟขึ้นมานั่นเอง   การบำรุงรักษาเครื่องปั่นไฟ เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าอุปกรณ์ทุกชนิดในโลกล้วนแต่ต้องทำการบำรุงรักษาด้วยกันทั้งนั้นเพียงเพื่อให้อุปกรณ์มีความคงทนและสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน ซึ่งการบำรุงรักษาเครื่องปั่นไฟนั้นสามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยเริ่มจากการเช็คปริมาณระดับน้ำมันหล่อลื่น, น้ำหล่อเย็น, สายพาน, น้ำมันเชื้อเพลิง, คับปลิ้ง, ระบบหล่อเย็น และตรวจเช็คว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ โดยเฉพาะหากมีการใช้งานเครื่องอย่างต่อเนื่องยิ่งควรตรวจเช็คประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถี่มากยิ่งขึ้นหรือทุก 20 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย และในส่วนของการเช็คสภาพรายสัปดาห์หรือรายเดือนนั้น จะต้องทำการตรวจสอบโดยการเปิดเครื่องปั่นไฟทิ้งไว้นานครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นให้สังเกตแล้วจึงค่อยเช็คแบตเตอรี่, ตรวจเช็คสายไฟ, น๊อต, สกรู, ท่อยาง, สายพาน, ถ่ายน้ำมันหล่อลื่น และทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรอง สุดท้ายคือการตรวจเช็คในระยะทุกๆ 6 เดือน และ 12 เดือน ควรจะต้องทำการเปลี่ยนน้ำมันหล่อเย็น, ไส้กรองน้ำมันเครื่องและอากาศ, การทำความสะอาดภายในของถังเชื้อเพลิง, การตรวจเช็ควาล์ว และการตรวจเช็คเซนเซอร์ชัตดาวน์   ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องปั่นไฟ การใช้งานเครื่องปั่นไฟตามปกติทั่วไปนั้นถึงแม้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆก็ตาม แต่ทางที่ดีก็ต้องใช้งานอย่างระมัดระวังพร้อมกับศึกษาการใช้งานให้ถูกต้องเหมาะสมกับวิธีใช้งานและความสามารถของแต่ละเครื่องดังต่อไปนี้ การใช้งานควรคำนึงถึงความปลอดภัยในขณะที่ใช้งานอยู่และหากพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นก็ควรระวังในเรื่องของแรงดันไฟฟ้าที่เป็นตัวการสำคัญซึ่งทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ เช่น ไฟช็อต, ไฟดูด เป็นต้น เมื่อไม่ได้มีการใช้งานเครื่องปั่นไฟจะต้องถอดปลั๊กไฟออกด้วยทุกครั้ง

countinue reading
,