กรุงเทพฯ พื้นที่เสี่ยงบ้านทรุด ยุบปีละ 10 มม. แถวรามฯโดนหนักสุด

กรุงเทพฯ พื้นที่เสี่ยงบ้านทรุด ยุบปีละ 10 มม. แถวรามฯโดนหนักสุด

กรุงเทพฯ พื้นที่เสี่ยงบ้านทรุด ยุบปีละ 10 มม. แถวรามฯโดนหนักสุด             พื้นที่ในกรุงเทพฯและและปริมณฑล เสี่ยงต่อปัญหาบ้านทรุดมากที่สุด เนื่องจากเมื่อประมาณ 1 หมื่นปีที่ผ่านมาบริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน โดยชั้นดินบนสุดจะเป็นดินตะกอนในน้ำทะเล ทำให้ดินมีความอ่อนตัวมาก เรียกว่า ชั้นดินเหนียวอ่อน มีความหนาประมาณ 8-12 เมตร ผลของการมีชั้นดินเหนียวอ่อนที่มีความหนาแน่นสูง ทำให้พื้นที่เสี่ยงภัยบ้านทรุดในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีสูงมากกว่าในจังหวัดอื่น ๆ จึงทำให้การก่อสร้างอาคาร หรือบ้านเรือน ต้องถมดินเพิ่มและตอกเสาเข็ม เพื่อลดน้ำหนักที่อาคารลงไปสู่ชั้นดินด้านล่างที่แข็งแรงกว่า จนกระทั่งทำให้เกิดดินยุบตัว สิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาบ้านทรุด ในพื้นที่กรุงเทพฯและและปริมณฑล ส่วนมากเกิดจากดินยุบตัว หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า ปัญหาบ้านทรุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯและและปริมณฑล มาจากดินยุบตัวเป็นหลัก หากศึกษาเจาะลึกลงไปในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา พบว่า กรุงเทพฯ มีการเกิดแผ่นดินยุบจนทำให้บ้านทรุดตัว เฉลี่ยแล้วประมาณ 1 ซม.ต่อปี พร้อมกับมีระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประมาณ 4 มม.ต่อปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 1.8 มิลลิเมตรเท่านั้น สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของแผ่นดิน

countinue reading
สัญญาณเตือนบ้านทรุด รีบแก้ไขก่อนไม่มีที่อยู่

สัญญาณเตือนบ้านทรุด รีบแก้ไขก่อนไม่มีที่อยู่

สัญญาณเตือนบ้านทรุด รีบแก้ไขก่อนไม่มีที่อยู่             ถึงแม้ปัญหาบ้านทรุด จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยครั้ง แต่ก็ยังคงมีเกิดให้เห็นกันอยู่ โดยส่วนใหญ่อาจจะทรุดตัวลงเพียงเล็กน้อย จึงทำให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านไม่สามารถทราบถึงอันตรายร้ายแรงที่จะตามมา ด้วยเหตุนี้ การแก้ไขคือเรื่องที่ต้องลงมมือทำอย่างเร่งด่วน สังเกตุจากรอยร้าวตามจุดต่าง ๆ ของบ้าน ซึ่งอาจเป็นสัญญานเตือนของบ้านทรุดที่กำลังจะเกิดขึ้นตามมาได้ ให้จำไว้ว่า รอยร้าวที่อันตรายจะเกิดขึ้นบริเวณผนังด้านล่างของบ้านเสมอ และจะเป็นตัวการทำให้เกิดรอยร้าวข้างบนตามมา นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกที่ทำให้เกิดการทรุดตัวของบ้าน บ้านทรุดที่เกิดจากวางรากฐานของตัวบ้านที่ไม่ดี หรือไม่ถูกต้อง ขั้นตอนการวางรากฐานบ้านต้องใส่ใจเป็นพิเศษ มิฉะนั้นจะทำให้บ้านทรุดได้ง่ายดายมาก เนื่องจากส่วนนี้ต้องคอยแบกรับน้ำหนักทั้งหมดของบ้านเอาไว้ เสาเข็มต้องมีคุณภาพ ควรคำนึงถึงอีกหลาย ๆ จุด ในทำเลที่ต้องการก่อสร้าง พื้นที่ต่อไปนี้ต้องตรวจสอบให้ดี เพราะคืออันดับแรกที่จะทำให้เกิดบ้านทรุด เช่น ลักษณะของพื้นดิน จำนวนชั้นของอาคาร การทรุดตัวจะไม่อันตรายมาก หากทุกส่วนทรุดลงมาพร้อมกัน แต่ทว่า หากทรุดตัวลงด้านใดด้านหนึ่ง ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงตามมามากขึ้น บ้านทรุดที่เกิดจากการต่อเติมและดัดแปลงตัวบ้าน โดยไม่มีความรู้ สิ่งนี้อาจส่งผลให้รากฐานบ้านรับน้ำหนักไม่สมดุล ตามมาด้วยปัญหาบ้านทรุดได้ ไม่ว่าจะเป็นการทรุดร้าวธรรมดา ไปจนถึงการทรุดตัวที่ทำให้บ้านเอียงตัวลงไปด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งการเอียงในลักษณะนี้ จะทำให้บ้านเกิดการทรุดตัวหนักและพังทลายลงมาในที่สุด การแก้ไจปัญหาบ้านทรุด การแก้ไขปัญหาบ้านทรุดมีหลายวิธีตามความเหมาะสม นอกเหนือไปจากการเลือกผู้รับเหมาที่ดีแล้ว ตัวเจ้าของบ้านเอง ก็สามารถป้องกันปัญหาได้ ด้วยการหมั่นสังเกตบริเวณตามจุดต่าง ๆ

countinue reading